Zeroemisyjność w przemyśle. Czy polskie firmy są gotowe na pakiet Fit for 55?

Wprowadzony przez Komisję Europejską pakiet Fit for 55 nakłada m.in. na Polskę zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o 55% względem 1990 roku. Transformacja ta ma być przeprowadzona w niespełna 8 lat, czyli do 2030 roku. To ogromne wyzwanie biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną, która przekłada się na dużą niepewność w obrębie rynku energetycznego.

Jak tłumaczy ekspert DB Energy – Piotr Danielski: – Jeszcze kilka miesięcy temu z optymizmem odnosiliśmy się do wymogów zawartych w pakiecie Fit for 55. Dziś dużo trudniej wyobrazić sobie konsekwencje związane z dostosowaniem się do tych regulacji. Biorąc jednak pod uwagę sytuację na rynku energii i aktualne koszty paliw to cele określone w pakiecie Fit for 55 mogą okazać się łatwiejsze do osiągnięcia. Czynnik ekonomiczny wymusza bowiem wprowadzanie rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej, a to z kolei szansa na zmniejszenie skali źródeł potrzebnych do transformacji.

  • Czy polskie firmy są gotowe na wdrożenie pakietu Fit for 55?
  • Co stanowi główną przeszkodę w przygotowaniu i wdrożeniu strategii zeroemisyjnej? 
  • Czy można osiągnąć zeroemisyjność w sposób niepogarszający wyników finansowych?
  • Jakie są prognozy związane z kształtowaniem się cen energii na przestrzeni roku i najbliższych 5-at?

Zachęcamy do lektury raportu „Zeroemisyjność w przemyśle”, którego celem jest znalezienie odpowiedzi nt. aktualnej sytuacji polskich przedsiębiorstw w zakresie świadomości dostępnych strategii zeroemisyjnych oraz gotowości na ich wdrożenie.

Partnerami projektu są: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. 
 
Pobierz raport