Freecooling

W audytowanych przedsiębiorstwach często spotykamy się z konkretnymi wymaganiami w zakresie dostarczenia chłodu do procesu technologicznego. Przykładem może być np. konieczność chłodzenia form wtryskowych, co wymaga dostarczenia chłodziwa o niskiej temperaturze. Warto rozważyć możliwość zastosowania freecoolingu w układzie agregatów wody lodowej.

W audytowanym zakładzie źródłem chłodu było 7 agregatów wody lodowej, usytuowanych bezpośrednio przy hali produkcyjnej, o łącznej mocy chłodniczej 1,6 MW. Układ wyposażony był w drycooler pracujący w funkcji freecooling'u.

W ramach audytu efektywności przedsiębiorstwa przeanalizowano możliwości techniczne i ekonomiczne usprawnienia działania systemu freecooling’u w zakładzie. Dotychczasowy układ wytwarzania wody lodowej wspomagany był niewielkim drycoolerem, który załączany był ręcznie przy temp. powietrza spadających poniżej 5 stopni Celsjusza.

W analizie założono zabudowę kompletnego układu freecooling’u, który umożliwiałby wykorzystanie energii chłodu zawartej w powietrzu na całkowite pokrycie zapotrzebowania zakładu na moc chłodniczą. Ze względu na wiek urządzenia i stopień wyeksploatowania założono, że zainstalowany obecnie układ freecooling’u nie będzie wykorzystywany.

Analizując rozbudowę systemu freecooling’u w zakładzie przyjęto załączanie układu freecooling’u przy temperaturze zewnętrznej równej lub mniejszej niż 4°C.

Przeprowadzono analizę pracy układu w oparciu o dane historyczne odnośnie średnich temperatur dla obszaru, na którym usytuowany jest zakład.

Po przeprowadzonej analizie okazało się, że przebudowa układu pozwoli zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o ok. 1 GWh i wygeneruje oszczędności w wysokości ok. 300 tys. zł, przy kosztach inwestycyjnych ok. 425 tys zł.