ZWZ 2022 12

W niniejszej sekcji zostały zamieszczone materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które odbyło się 23 grudnia 2022 r.